Oes angen gwirfoddolwyr arnoch?
Oes gennych chi ddigwyddiadau y gallai fod gan ein gwirfoddolwyr ddiddordeb ynddynt?

Cofrestrwch nawr a dechrau ychwanegu a chynnig eich cyfleoedd chi i'n gwirfoddolwyr.

Manylion Cyswllt a Sefydliad


That provider name is already in use, please login or choose another.That email adress is already in use, please login or choose another.That custom profile webpage is already in use, please choose another.

Cyfeiriad a LleoliadSorry, that appears to be an invalid postcode. Please try again.

We can't find that postcode, please enter your address manually.


Os ydych chi'n dymuno mireinio'ch lleoliad, dim ond llusgo a gollwng y pin.Rydym yn gwbl ymroddedig i gynnwys gwirfoddolwyr o bob rhan o'r gymdeithas ac nid ydym yn gwahaniaethu yn erbyn oed, rhyw, iaith, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd, cred neu anabledd