Cofrestru fel darparwr

Cofrestrwch fel Gwirfoddolwr newydd

1

2

3

4

5
Ydych eisoes wedi cofrestru? LOGIN

Gwybodaeth bersonol


Manylion cyswlltSorry, that appears to be an invalid postcode. Please try again.

We can't find that postcode, please enter your address manually.


Os ydych chi'n dymuno mireinio'ch lleoliad, dim ond llusgo a gollwng y pin.
Gofynion Arbennig
Ac yn olaf!
Pa ddata sy'n cael ei rannu ?

Pan fyddwch yn ymuno â chyfle mae angen i ddarparwr a gweinyddwr y cyfle gael mynediad at rywfaint o'ch data er mwyn cynnig y cyfle yn llwyddiannus.

Mae hyn yn cynnwys;

  • Eich enw a'ch cyfeiriad
  • Eich rhif cyswllt
  • Eich oedran
  • Unrhyw ofynion arbennig sydd gennych (os ydych wedi dewis eu rhannu)
  • Eich rhyw
  • Eich dogfennau a'ch cymwysterau wedi'u uwchlwytho
  • Relevent registration information

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn rhoi'r profiad gorau posibl i chi. Edrychwch ar ein polisi cwcis a phreifatrwydd . Drwy gofrestru rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis ar y wefan hon.

Rydym yn gwbl ymroddedig i gynnwys gwirfoddolwyr o bob rhan o'r gymdeithas ac nid ydym yn gwahaniaethu yn erbyn oed, rhyw, iaith, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd, cred neu anabledd